Изборник Затворити

Ознака: enzimska mešavina

Aquaenzym

AQUAENZYM® je biološki aktivna mešavina četiri vrste enzima (lipaze, proteaze, amilaze i hemiceluloze), sa visokim dejstvom razgradnje i fragmentacije organskih jedinjenja (životinjske i biljne masti,…

Aquaenzym – sertifikati

AQUASYSTEM s.r.o.Hradska 76821 07 BratislavaSlovakiaIČO : 357 95 247IČ DPH : SK2020257525___________________kao proizvođač izdajeDEKLARACIJU O SAGLASNOSTIu skladu sa Zakonikom br. 254/2003 NR SR (Nacionalni Savet…

Aquaenzym – upotreba

Primena za odvodeDOZIRANJE U TOKU PROIZVODNJE = MOMENTALNO VEZUJE NEČISTOĆENajefikasniji način doziranja je doziranje direktno u otvor odvodnog kanala. Na ovaj način se inicira proces…

Aquaenzym – princip rada

AQUAENZYM® je biološki aktivna mešavina četiri vrste enzima (lipaze, proteaze, amilaze i hemiceluloze), sa visokim dejstvom razgradnje i fragmentacije organskih jedinjenja (životinjske i biljne masti,…