Изборник Затворити

Aquaenzym

AQUAENZYM® je biološki aktivna mešavina četiri vrste enzima (lipaze, proteaze, amilaze i hemiceluloze), sa visokim dejstvom razgradnje i fragmentacije organskih jedinjenja (životinjske i biljne masti, skrob, ugljeni hidrati, fekalije, celuloza) na lake masne kiseline, jedinjenja sa ostatkom ugljenika i glicerol, koji se onda jednostavno razgrađuju biološkim procesom prečišćavanja. Momentalno vezuje nečistoće (može se upotreljavati u fabrikama, za tekuću vodu). Predstavlja prednost za postrojenja koja rade bez prestanka.
  • usled njegovog dejstva stvaranje neprijatnih mirisa se znatno smanjuje
  • pogodan je za održavanje kanalizacije i sprečavanje njenog začepljenja
  • takođe   se   koristi   za   smanjivanje  zapremine   taloga   i   količine   masti, razvodnjavanje septičkih jama, razbijanje takozvanog ‘masnog čepa’ u septičkim jamama, za prelivne sudove
  • značajno  smanjuje  parametre  otpadnih  voda  (COD  –  kiseonik  iz  hemijske industrije, BOD – kiseonik iz biohemijske industrije, masti, nerastvorena čvrsta tela, ekstrahovana čvrsta tela …)

Upotreba ovog proizvoda omogućava da otpadne vode postignu vrednosti određene propisima. Navedeni način tretiranja vode ne izaziva problem u postrojenjima za preradu otpadnih  voda  gde   enzimi  poboljšavaju  karakteristike  odvajanja  aktivnog  mulja  i smanjuju mogucnost stvaranja  fibrozne  buđi i poboljšavaju biocenozu. Čvrsta tela se kreću na gore i voda se bolje razdvaja u sedimentnom ostatku.

Otpadne vode iz proizvodnje, usled primene ovog enzimskog preparata, dobijaju kvalitet koji se zahteva odgovarajućim propisima.

Poboljšava biocenozu.

Postrojenja za preradu otpadnih voda bolje razgrađuju biološki fosfor, a vrednost kiseonika na izlazu iz hemijske industrije ispunjava zahteve specifikacije.