Изборник Затворити

Aquaenzym – princip rada

AQUAENZYM® je biološki aktivna mešavina četiri vrste enzima (lipaze, proteaze, amilaze i hemiceluloze), sa visokim dejstvom razgradnje i fragmentacije organskih jedinjenja (životinjske i biljne masti, skrob, ugljeni hidrati, fekalije, celuloza) na lake masne kiseline, jedinjenja sa ostatkom ugljenika i glicerol, koji se onda jednostavno razgrađuju biološkim procesom prečišćavanja.

Upotreba ovog proizvoda omogućava da otpadne vode postignu vrednosti određene propisima. Navedeni način tretiranja vode ne izaziva problem u postrojenjima za preradu otpadnih  voda  gde   enzimi  poboljšavaju  karakteristike  odvajanja  aktivnog  mulja  i smanjuju mogucnost stvaranja  fibrozne  buđi i poboljšavaju biocenozu. Čvrsta tela se kreću na gore i voda se bolje razdvaja u sedimentnom ostatku.

Otpadne vode iz proizvodnje, usled primene ovog enzimskog preparata, dobijaju kvalitet koji se zahteva odgovarajućim propisima. Poboljšava biocenozu. Postrojenja za preradu otpadnih voda bolje razgrađuju biološki fosfor, a vrednost kiseonika na izlazu iz hemijske industrije ispunjava zahteve specifikacije.

Proizvod se upotrebljava u industriji za pakovanje mesa, mlekarama, postrojenjima za fermentaciju, industriji za preradu i konzerviranje mesa (ribe, voća i povrća), pekarama, postrojenjima za zamrzavanje, klanicama i drugim oblastima gde se stvaraju otpadne vode sa visokim sadržajem organskih jedinjenja.

Ne upotrebljavati zajedno sa hemijskim sredstvima i sredstvima za dezinfekciju!

AQUAENZYM® je sa mikrobiološkog stanovišta bezbedan. Ne sadrži fekalne i fekalno koliformne bakterije i salmonelu. Biološki je potpuno razgradiv, bezopasan za okolinu, ne uništava cevovode niti armature, nije otrovan.

ENZIM JE KATALIZATOR KOJI OMOGUĆAVA REAKCIJU RAZDVAJANJA.

Proizvođač – kompanija AQUASYSTEM, s.r.o. poseduje EN ISO 9001:2001/ EN ISO 9001:2000 za proizvodnju enzimskog sredstva AQUAENZYM®

PROIZVOD  AQUAENZYM® JE ZAŠTIĆEN ZAŠTITNIM ZNAKOM.

Sastojci koji se nalaze u sredstvu AQUAENZYM® su odobreni za takozvanu BAT tehnologiju – (Best Available Technology) Najbolju Raspoloživu Tehnologiju i ispunjavaju zahteve Evropskog standarda IPPC.