Изборник Затворити

Dezanol

Mi brinemo o prirodi -
svi naši proizvodi su ekološki

DEZANOL je sertifikovani proizvod koji sigurno uništava COVID-19 – pogledajte ispitivanje

Kompanija Aquasystem s.r.o. Bratislava, Slovačka (naša matična kompanija), se od 27. novembra 2020 godine nalazi na listi ECHA (evropska agencija za hemikalije), u skladu sa članom 95 uredbe o biocidnim proizvodima (BPR) za aktivnu supstancu: aktivni hlor proizveden elektrolizom iz natrijum hlorida (in situ), za vrste biocidnih proizvoda PT1, PT2, PT3, PT4, PT5.

Sredstvo DEZANOL se nalazi na listi biocida relevantnih supstanci i dobavljača koje je ECHA (European Chemicals Agency), dužna objaviti prema članku 95. Stav 1. Uredbe o biocidnim proizvodima (BPR).

Pošto smo mi ćerka firma ovaj član 95, može se primenjivati i na našu firmu Eko Aqua System d.o.o. Srbija.

Tehnologija višeslojne konverzije (MLC)

Sistem višeslojne konverzije predstavlja rezultat dugogodišnjeg istraživačkog rada i razvoja. Ova procedura se zasniva na elektro-hemijsko-fizičkom dejstvu vode i soli. Rezultat ovog procesa je dezinfekciono sredstvo velike efikasnosti.

U procesu elektrolize, polazne supstance voda i natrijumhlorid se razdvajaju na dve anodne i katodne komore, međusobno privremeno razdvojene specijalnom dijafragmom. Na ovaj način dobijene supstance postaju veoma visoko razvijeni konkurentni oksidansi, naime:

Aktivni hlor (mešavina hipohloraste kiseline i natrijumhipohlorita) Hlordioksid  =   DEZANOL

Kooperacija ovih oksidanata – mešavina hipohloraste kiseline, natrijum hipohlorita i hlordioksida – je odgovorna za visoki dezinfekcioni efekat DEZANOL-a.

DEZANOL  ima baktericidno, virucidno, fungicidno i  sporicidno  dejstvo. Takođe uklanja neprijatne mirise. Preparat je pH neutralna bezbojna tečnost bez agresivnog mirisa hlora.

Tehnološka oprema za proizvodnju DEZANOL-a se  može  smestiti direktno na mesto njegove primene.

Poređenje DEZANOL-a sa ostalim dezinfekcionim sredstvima

Primeri virusa čije je neutralisanje deklarisano demonstriranjem dejstva DEZANOL-a na omotne viruse, prema ČSN EN 14476:
– Corononaviridae – virusi koji izazivaju bolest SARS, MERS, COVID-19
– Filoviridae – virus Ebola, Marburg
– Filoviviridae – virus encafalitisa krpelja, virus žute groznoce, virus zapadnonilske groznice
– Hepatitis B Virus (HBV)
– Hepaitis C Virus (HCV)
– Hepatitis Delta Virus (HDV)
– Herpesviridae – HSV-1, HSV-2, VZV, EBV, CMV
– Virus gripa
– Paramyxoviridae – virus zauški, ospica
– Virus humane imunodeficijencije (HIV)
– Virus besnila
– Virus rubeole

Šematski prikaz metode višeslojne konverzije:

Suštinski elemenat DEZANOL tehnologije je  izuzetno  visok kvalitet višeslojne konverzije (MLC) sa različitim zaštitnim slojevima od plemenitih metala i specijalnom dijafragmom.

MLC Tehnologija višeslojne konverzije

Rastvor soli i vode se razdvaja električno-fizičkom metodom.

Dezinfekciono sredstvo DEZANOL sa aktivnim supstancama se  pojavljuje u anodnoj komori:

Aktivni hlor (mešavina hipohloraste kiseline, natrijumhipohlorita i hlordioksida) <0,09%

U katodnoj komori se pojavljuje slaba baza.

Razlika u odnosu na konvencionalnu elektrolizu:

Karakteristika MLC tehnologije je visok kvalitet dijafragme i samim tim uslovna podela na anodni i katodni deo. Proizvodi obe komore se ne spajaju u rastvor, već ostaju strogo razdvojeni nakon povlačenja iz MLC razvojne grupacije.

Dijafragma je propusna samo za određene jone. Samo uz pomoć ove dijafragme je moguća  toliko  važna  električno-fizička  podela  i  fragmentacija  upotrebljenog rasola.
Zbog  ovog  sasvim  specifičnog  razloga,  MLC  tehnologija  nije  uporediva  sa jednostavnom elektrolizom slanog rastvora.

Prednosti MLC metode:

  • Bez hemikalija: U tehnologiji višeslojne konverzije, prilikom proizvodnje dezinfekcionog sredstva DEZANOL vodi  se dodaje samo so (NaCl) visoke čistoće. Važna stvar za onoga koji se   bavi   ovom   tehnologijom  je   da   rukuje   potpuno bezopasnim materijama: samo so i voda. DEZANOL je ekološki proizvod, neškodljiv i neagresivan.
  • Prihvatljiva cena: Cena za iznajmljivanje ove tehnologije je povoljnija nego dezinfekcija hemijskim dezinfekcionim sredstvima.
  • Prilagodljivost: Pomoću modularnih konstrukcija, moguće je u svakom trenutku prilagoditi veličinu investicije navedenim zahtevima dobijanjem željene količine dezinfekcionog sredstva.

Modularna konstrukcija i moguće kombinacije ove investicione tehnologije nude najraznovrsnije mogućnosti primene proizvoda.

DEZANOL  se  ne  preporočuje  za  upotrebu  na  materijalima   podložnim koroziji.
DEZANOL se koristi za opštu, profesionalnu i industrijsku dezinfekciju – u zdravstvu i veterini, prehrambenoj industriji, poslovnim i sportskim objektima, prostorima sa velikom frekvencijom ljudi, školama i vrtićima, domaćinstvu.