Изборник Затворити

Aquaenzym – mere bezbednosti

Mere bezbednosti i podaci o toksičnosti

 • proizvod ne sadrži bilo kakva jedinjenja koja su štetna za ljude. Bezbedan je sa mikrobiološkog stanovišta. Ne sadrži fekalne koliformne bakterije niti salmonelu. Biološki je potpuno razgradiv, bezopasan je za okolinu, ne uništava cevovode niti armature, nije toksičan.

Hemijski sastav

 • mešavina enzima – lipaza, amilaza, proteaza i hemicelulaza

Mere predostrožnosti

 • zaštitna odeća nije potrebna
 • nije štetan u dodiru sa kožom
 • u slučaju kontakta sa kožom, kožu oprati sapunom i isprati vodom
 • udisanje nije štetno
 • izbegavati direktan kontakt sa očima
 • u slučaju kontakta sa očima, oči isprati vodom i potražiti pomoć lekara
 • ne piti, jesti ili pušiti za vreme upotrebe preparata
 • proizvod se ne može upotrebljavati u bilo kakve druge svrhe osim one za koju je proizveden
 • držati van domašaja dece

Postupak u slučaju požara

 • proizvod nije zapaljiv
rastvori-isperi

Informacije o uklanjanju proizvoda

 • način uklanjanja proizvoda – u skladu sa propisom 185/2001 Zakona o otpadu i ostalim odredbama (rastvoriti sa vodom i sprati u odvod)
 • način uklanjanja pakovanja – material i folija sa pakovanja kao nekontaminirani proizvodi se mogu reciklirati

Informacije o transportu

 • proizvod se može transportovati bez posebnih mera predostrožnosti
transport
tecan-do-20

Fizičke i hemijske karakteristike

 • proizvod je tečan na temperaturi od 20 stepeni Celzijusa, skoro bez mirisa.
 • dobro se rastvara u vodi.

Uslovi skladištenja

 • ne zamrzavati.
 • čuvati na hladnom i tamnom mestu.
 • skladištiti u originalnom pakovanju na temperature do 30 stepeni Celzijusa.
 • držati van domašaja dece.
ne-zamrzavati