Изборник Затворити

Lekovitost čiste vode

Dobra voda za vaše dobro zdravlje i dobar osećaj

Voda je najrasprostranjenija materija na Zemlji i sastavni deo života. Voda se nalazi svuda i predstavlja 70% ukupne čovekove telesne mase. Voda je nesumnjivo neophodna svim oblicima života koji su ikada evoluirali na ovoj planeti. Ona predstavlja uslov za čistoću, higijenu, kao i dobro zdravlje živih bića. Voda kontroliše naš život na mnoge načine. Ona predstavlja odlučujući faktor koji nam pomaže da izaberemo mesto za život, za sejanje i proizvodnju hrane. Ona utiče i na vreme. Svim živim organizmima je ,bilo da su u pianju ljudi, životinje, ili biljke, je potrebna voda da bi preživeli. Očekivano je  da će zdrava pijeća voda uskoro postati veliki globalni problem.

Iako voda predstavlja život, ne postoje dve iste ,, vode’’  a našim ćelijama je potrebna voda visokog kvaliteta da bismo bili zdravi. Kao nosilac energije i informacija, voda utiče na i menja celo naše telo do najmanje ćelije, i iz tog razloga može biti ili štetna ili lekovita materija po naše zdravlje.Ljudsko telo predstavlja posudu za tečnosti, i sve što na nas utiče iz spoljašnje sredine naročito se odražava u našem telu, odnosno u našim telesnim tečnostima.

Voda se sastoji iz takozvanih grupa molekula vode koji sadrže posebnu energiju koja prenosi informacije.

Pod grupom, se smatra grupa čestica  (atomi i molekuli) koje su vezane slabim interakcijama čiji lanac nije hemijske  prirode, na primer vodonikov lanac. Grupe se mogu sastojati iz parova molekula ( dimeri) ili konglomerati koji sadrže hiljade i više delova. Ovo čini vodu prenosiocem energije i informacije što u velikoj meru odlučuje naše zdravstveno stanje.

Voda reaguje na elektromagnetne talase kao električni dipol, i menja svoj sastav sopstvenim vibracijama. Elektromagnetna polja koja potiču iz električnih aparata kao i otrovne materije koje potiču iz životne sredine i neadekvatne hrane utiču i menjaju elektromagnetni potencijal vode.Bolesti i starenje idu jedno sa drugim i povezani su sa slabljenjem električnog potencijala tečnosti u našem telu, naročito sa vodom koja je prisutna u ćelijama. Spektroskopski istraživanjem je potvrđena ova posebna karakteristika vode. Izgleda da je voda naš najvažniji lek.

Hemijski sastav vode kao i vibracija skladištene energije i obuhvaćena informacija koju voda prenosi do svega što dođe u dodir sa njom utiču na kiselo-baznu ravnotežu našeg tela. Koa da samo Prirodna Voda može da održi organizam zdravim, zbog toga je ono što pijemo presudno.Voda sadrži energiju koja se dalje prenosi u telu. Osim toga, ona prenosi svoje lekovite vibracije do telesnih tečnosti, i na taj način poboljšava protok krvi i rasterećuje srce.

Oksidaciono-redukcioni potencijal

Važna karakteristika prirodnih voda je njihov oksidaciono-redukcioni (redoks) potencijal. Njegova vrednost određuje oksidaciona ili redukciona stanja vode. Pozitivna vrednost redox potencijala je karakteristika oksidacionih stanja dok je negativna vrednost karakteristika redukcionih stanja. U prirodnim vodama, oksidaciona stanja se vezuju za količinu rastvorenog kiseonika.

Ukoliko voda ima negativan oksidaciono-redukcioni potencijal, to znači da ima redukciona svojstva, sadrži aktivni hidrogen i ponaša se kao antioksidant koji hvata štetne slobodne radikale koji se stvaraju u našem telu kao proizvodi metabolizma. Slobodni radikali su atomi ili molekuli sa elektronskim omotačem koji sadrži slobodni elektron.Zbog toga su oni veoma nestabilni i pokušavaju da povrate elektron koji nedostaje iz okolnih struktura.

Antioksidant je materija čiji molekuli ograničavaju aktivnost slobodnih radikala, oni smanjuju mogućnost njihovog stvaranja ili ih odvode do manje reaktivnih ili nereaktivnih sredina i na ovaj način smanuje se oksidacioni proces u telu ili u jedinjenjima u kome su prisutni. Unošenje antioksidanata ima pozitivne uticaje na organizam i njegovo zdravlje, pošto ove materije takođe sprečavaju oksidaciju. Drugi oksidanti su prisutni u samom telu ( većinom u obliku enzima) gde oni deluju na sličan način. Međutim, oni su beznačajni kada se uzimaju u obliku hrane pošto brzo nestaju ili ne prežive tokom procesa varenja.

Spontana oksidacija je reakcija sa atmosferskim kiseonikom koja se dešava mehanizmom radikalnog lanca. Značajno se ubrzava toplotom, ultraljubičastim  zračenjem, katalizom metala, i hidroperoksidima koji su stvoreni u procesu oksidacije.

Potrošač može videti  kao pozitivnu stranu to da prirodni antioksidanti koji su prisutni u hrani produžavaju njeno trajanje. Takođe, njihovo konzumiranje koristi našem zdravlju zato što oni smanjuju rizike od kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka. Stručnjaci se slažu sa činjenicom da je efikasnost prirodnih antioksidanata koji se uzimaju u prirodnom obliku ( npr. u čajevima i voću) primetno veća od one ako se uzima u odgovarajućoj dozi u čistoj formi kao dijetetski suplement ( npr. vitamini u tabletama). Hronični nedostatak antioksidanata povećava rizik od patoloških promena u vaskularnim i ani-kancer/ imunim sistemima.

Danas, ljudi žive u zagađenoj životnoj sredini koja je postala stalni izvor materija koje doprinose stvaranju kiseonikovih radikala;drugi štetni proizvodi su rezultat našeg nesmotrenog načina života, uključujući veliku upotrebu cigareta, prekomernu upotrebu alkohola, droga, lekova i sagorevanja masti. Takođe, u našoj zemlji kao i u zemljama bivšeg komunizma koje su nam u susedstvu, uzimanje vitamina i minerala koji deluju kao ,, čistači’’ slobodnih radikala je veoma ispod optimalne vrednosti. Optimalno rešenje za smanjivanje visoke stope smrtnosti od kardiovaskularnih bolest i bolesti raka bi bila radikalna promena u ishrani koja se ogleda u uzimanju veće količine hrane koja je izvor prirodnih oksidanata ( voća, povrća, ulja, žitarica,oraha, variva, pečuraka itd.), promena načina života, kao i obnavljanje životne sredine. Uz pravu kombinaciju antioksidnta, često sa fotostabilizatorima, mozemo postići energetski efekat u povećanju vitalnosti ljudskog organizma.

Acidoza preterana kiselost tela

Povećana kiselost tela je promena prirodne alkalne reakcije unutrašnjosti tela na kiselu koja nastaje kao rezultat ishrane čoveka današnjce koja je bazirana na kiselinama. Danas, ishrana većine ljudi je bazirana 98% na kiselinama. Adekvatna ishrana bi međutim trebala da sadrži prosečno 80%  bazne hrane i samo 20% hrane sa kiselim elementima. Ova promena u navikama u ishrani koju izaziva čovek kao i prema tome i narušena kiselo-bazna ravnoteža predstavlja glavne uzroke ljudskih bolesti.

Krv ima niz neophodnih i nezamenljivih funkcija u ljudskom telu, što obezbeđuje ovoj vitalnoj tečnosti posebna svojstva kao što je održavanje skoro savršene ravnoteže baza i kiselina. PH vrednost, merenje kiselosti i alkalnosti date sredine, mora se kretati između 7.35 i 7.45. Pod pH vrednošću 7 podrazumevaju se neutralne sredine, što znači da sredina nije ni kisela ni bazna ( izvorska voda). Naše telesne tečnosti imaju različite pH vrednosti; neke od njih su i suviše kisele ( kao što je želudačna kiselina), dok su neke alkalne (žuč).

Naše telo se konstantno brine o tome da održava sve svoje tečnosti u optimalnom stanju pošto samo pod takvim uslovima one obavljuju svoje funkcije, uključujući prenošenje hranljivih materija, emitovanje informacije i eliminaciju štetnih materija.

Telo mora da da sve od sebe da bi zaštitilo krv od preterane kiselosti ili preterane alkalnosti (baznosti). Da bi obavljalo ovu funkciju, potrebno je da da uzima sirovu ili valjanu neutralnu hranu, i čistu Prirodnu vodu. Kiselo-bazna ravnoteža u telu je veoma pogođena stvorenom količinom kiselina, naročito onih, koje se stvaraju za vreme pada nivoa proteina koji sadrže nitrogen. Ovo se dešava kada se stvara urin i urična kiselina ali oni nisu jedini produkti koji opterećuju naše telo; veliko opterećenje hranom takođe predstavlja kiseline i neprijatelja našem telu, toksini koji se stvaraju za vreme fermentacije i gljivični toksini koji potiču iz creva. Minerali koji su potrebni telu da neutralizuje ove kiseline i toksine se uzimaju iz sopstvenih vitalnih rezervi. Ali kiseline koje su neutralizovane ovim materijama kao posledica deluju suprotno i blokiraju ove zalihe. One se uglavnom stvaraju od nesvarene hrane i drugih neiskorišćenih ostataka hrane. Rezultat ovoga je rano starenje.

Kao posledica, kombinacije naizgled nepovezanih simptoma vode ka jednom simptomu koji potiče od preterane kiselosti, dok je drugi rezultat nagomilanih materija. Sa jedne strane, svi ovi slučajevi su povezani za smanjenje minerala, dok su sa druge strane, oni rezultat stvorenih otpadnih zaliha. Nažalost, simptomi se uglavnom dijagnostikuju i leče odvojeno iako je njihov uzrok u korenu isti i oni bi trebalo da se neosporno leče u zajedničkoj međusobnoj vezi.

Veoma je moguće da naše telo boluje od ,,normalne preterane kiselosti’’ naročito ako više jedemo polu-obrađena jela i gotove proizvode, hranu bogatu proteinima kao i podgrejanu hranu, dugotrajnu i konzerviranu hranu, ili u ishrani uzimamo previše slatkiša a nedovoljno sirovog povrća, voća, i negaziranih pića. Kiseline koje se stvaraju u našem telu za vreme metaboličkih procesa nam zadaju teškoće. Suočavamo se sa suviše problema i čak ne znamo da je njihov uzrok prekomerna kiselost našeg sopstvenog tela.

Sledeći produkti se stvaraju u našem telu:

 • Sirćetna kiselina iz slatkiša i belog brašna
 • Mlečna kiselina iz mišićne snage
 • Urična kiselina iz mesa i izumrelih ćelija
 • Ugljena kiselina i ortofosforna kiselina iz gaziranih pića
 • Sumporna kiselina iz svinjetine i sadržajima koji se zadržavaju u gasovima
 • Nitratna kiselina iz dimnjenog mesa i nekih vrsta sireva
 • Tanini iz kafe, čajeva, industrijskim bojama za hranu, konzervansima, veštačkim aromama i aditivima
 • Acetsisalna kiselina iz najčešće korišćenih u analgeticima
 • Voćne kiseline iz pića i kozmetike

Najpre, naše telo može da se bori sa ovim produktima koristeći minerale koji se uzimaju iz hrane. Potom, ono može da neutralizuje preteranu količinu kiselina što je brže moguće koristeći rezerve ( kosti, hrskavice, zube, nokte, kosu, arterijske zidove, itd. ) uglavnom da bi se održala prava pH vrednost u krvi. Soli su produkti neutralizacije kiselina i deluju kao nečistoće u našem telu. Pod uklanjanjem ,, nečistoća’’ iz tela  se misli eliminacija ovih neželjenih soli. U suštini, mi izlučujemo kiseline koje bubrezi i koža neutrališu. Sa biološkog aspekta, korisna hrana koja podržava stvaranje alkalnih materija ( kao što su voće , povrće, biljni čajevi, izvorska voda, itd.) pomaže telu da održi dobar metabolizam tela, dok je uobičajna hrana ( npr. gotovi proizvodi, suva i konzervirana hrana, meso, mlečni proizvodi, belo brašno, gazirana pića, šećer, kafa, alkohol, itd.) više kiselog karaktera. Danas veoma čest rezultat acidoze je kandidijaza , infekcija koju izaziva gljivica iz roda Candida, naročito gljivica Candida albicans, koja stimuliše proizvodnju više metaboličkih toksina koji opterećuju i štete našem telu, uglavnom jetri i ćelijama mozga.

Hrana u razvijenim zemljama ne sadrži više željene minerale u dovoljnom broju koji bi pomogli da se kiseline neutralizuju na prirodan način. Zbog toga su nam potrbni dijetetski suplementi. Mnogi od njih su neophodni za neutralizaciju urične kiseline koja se stvara prekomernim konzumiranjem proteina životinjskog porekla. Stres, buka, nervoza, strah i osećanja krivice dovode do stvaranja hidrohlorne kiseline u telu, što može da dovede do pojave gastritisa ( zapaljenje stomačne duplje), pa čak i čir na želudcu. Sve ovo se kombinuje sa ukupnom količinom sirćetne kiseline koja potiče od prekomernog unošenja slatkiša, i nagomilavanjem mlečne kiseline koja se stvara za vreme ili nakon fizičkog napora. Cena koju plaćamo za slast svinjetine i mnogih vrsta sireva je stvaranje i nagomilavanje sumporne kiseline, što dovodi do čestih problema sa kičmom, naročito do ostemalacije i kondromalacije, a često i do diskopatije.

Međutim, kiseline nisu uvek štetne za naše telo. Kiseline su neophodne našem telu u procesima sagorevanja mast i stvaranju energije. U zdravom telu, nivoi svih materija su uvek optimalni, stanje koje poznato kao kiselo-bazna ravnoteža. Kiseline postaju štetne samo ako se unose u preteranim količinama, i kada nastaju kao rezultat neravnoteže u kiselo-baznom odnosu. Pošto se najveća količina kiselina unosi hranom, moramo biti veoma oprezni šta jedemo.

ako nam šećer čini život slatkim, on takođe čini naše telo preterano kiselim.Ni visoko cenjeno jabukovo sirće se ne može preporučiti. Šećer snabdeva telo sa jonima kalijuma ( pomaže ljudima koji pate od nedostatka kalijuma da bi se izjednačili nivoi kalijuma i natrijuma), ali kao i svaka druga kisela hrana, šećer lišava naše telo kalcijuma i pogoršava osteoporozu.

Umesto šećera, bolje je koristiti blago delujuće čajeve pročišćivače organizma koji nude isti efekat samo na zdraviji način ( što su naši preci još od davnina znali). I naravno, svi treba da pronađu način da jedu hranu koja sadrži dodatne minarale tako da telo ne bude više primorano da ih uzima od sebe. Dobre navike u ishrani dovode do dobrog i dugogodišnjeg zdravlja, vitkog tela bez toksickih materija, do stalnog blagostanja i srećnog zivota.

Konzumirajući hranu koja sadrži neželjene materije u neprikladnim kombinacijama i količinama, ne ćemo se samo suočiti sa razlnim zdravstvenim problemima već i sa prekomernom telesnom težinom. Prekomerna kiselost našeg tela je uzrok većine naših problema koji se lagano manifestuju u postepenom razvijanju oštećenja organa, umoru, i depresiji. Optimalna pH vrednost našeg tela je važna za dobar rad metabolizma, dobro varenje, funkciju enzima, i našeg celokupnog blagostanja. Kiselost unutrašnje sredine tela se povećava uzimanjem velike količine mesa, dimnjenog mesa, masti, šećera i belih pekarskih proizvoda. Kiselost se takođe povećava kada jedemo i previše mnogo i previše često, pijemo suviše malo, živimo pod stresom, ne opuštamo se dovoljno i ne bavimo se sportom.

Krv mora da se snabdeva alkalnim elementima da bi mogla da neutralizuje sav metabolički otpadni materijal. Ukoliko naša ishrana sadrži previše kisele hrane, naše telo je primorano da se snabdeva alkalnim elementima iz zuba i kičmenog stuba. Preterana i dugotrajna kiselost prouzrokuje smanjenje mineralnog sadržaja naših kostiju. Arterije i vene polako gube elastičnost, postaju  slabe i zbog toga se lako kidaju; takođe je za vreme trudnoće i dojenja moguća pojava proširenih vena.Prekomerna kiselost dovodi do stvaranja urične kiseline u telu. Prevelika količina urične kiseline preopterećuje bubrege i jetru i ograničava njihove sposobnosti filtracije. Nečista krv skladišti otpatke kiseline uglavnom u telesnom salu, nervnom sistemu, i u drugim organima. Ovo može dovesti do različitih poremećaja i bolesti kao što su kostobolja, kamena u žuči, kamena u bubrezima, reume mišića i zglobova, šećerne bolesti, visokog krvnog pritiska, poremećaja nervnog sistema, glavobolje, konstipacije i ostalog.

Uzroci preterane kiselosti tela koji se odnose na način ishrane:

 • Nedovoljno žvakanje hrane stimuliše kiselu fermentaciju u crevima čak i ako jedete najbolju i najzdraviju hranu.
 • Prekomerno uzimanje hrane preopterećuje sistem.
 • Nedovoljno uzimanje tečnosti dovodi do nagomilavanja kiselih otpada, uglavnom u telesnom salu, nervnom sistemu i drugim organima.
 • Nejednak odnos kiselina i baza u prehrambenim proizvodima. Ukoliko telo sadrži suviše kiselih materija, nije u stanju da ih eliminiše i dalje je primorano da ih neutralizuje bazama koje se prenose iz sopstvenih rezervi ( npr. uzimanjem alkalnih elemenata, kao što su kalcijum i magnezijum, iz kostiju)

Preterana kiselost telesnih ćelija dovodi do problema sa disanjem i narušava razmenu kiseonika čak i u sredini bogatoj kiseonikom. Velika količina alkalne vode može da ,, promeniti’’ kiselost tela i krvi. Kristali su nagomilani u zglobovima dok se naslage masne kiseline skladište u predelu trbuha i kukova, na površinama gde je protok krvi spor, a otuda i proces topljenja masnih kiselina postaje veoma spor. Alkalna voda razlaže kisele produkte,sirćetnu kiselinu, holesterol,masne kiseline i mlečne kiseline. Da bi se na kraju eliminiale sve ove materije se moraju najpre neutralizovati.

Da biste izbegli preteranu kiselost :

 • Preferirajte baznu hranu
 • Izbegavajte kiselu hranu
 • Jedite hranu koja ne sadrži proteine životinjskog porekla bar za vreme jedne nedelje u mesecu
 • Ne koristite dijetetske suplemente ukoliko to nije neophodno
 • Pijte čistu vodu

Uticaj boja na naše telo

Boje predstavljaju svet. One se nalaze kako u nama tako i oko nas. One se ne mogu razdvojiti od našeg života.One predstavljaju impulse života unoseći energiju u naše živote; čvrstu osnovu lepog života propživljenog u harmoniji, dobrom zdravlju, i blagostanju.Boje utiču na naše raspoloženje i životnu energiju.

Da li ste znali da boje imaju sposobnost da leče? Metod lečenja bojama je jednostavan i lep. Svaka boja ima svoje terapeutsko dejstvo na određeni organ u telu. Dugo se zna za lekovitu metodu lečenja bojama. Ovaj metod su razvili još stari narodi koji su godinama proučavali lekovita dejstva boja. U staroj Kineskoj kulturi, lečenje bojama se koristilo da bi se lečilo i da bi se obnavljala životna snaga. Čak je i Paracelzjus koristio boje u svojoj terapiji.

Lečenje bojama se bazira na stavu da boje izazivaju fizičke promene u ćelijama tela i da menjaju njihov ritam funkcionisanja. Svaka ćelija ima sopstvenu kolorizaciju i vibracije. Ukoliko dođe do oboljenja ćelije, njene vibracije se menjaju. Koristeći zrake željene boje ćelija vraća svoju normalnu vibraciju i na taj način biva izlečena. Svi smo upoznati sa lekovitim dejstvom sunčeve svetlosti; bez nje ne bi bilo života na zemlji. Solarna energija je prisutna u biljkama kao i u hrani koju jedemo, što nam daje potrebnu energiju. Sunčeva svetlost sadrži ceo spektar boja. Priroda crpi boje koje su joj potrebne iz sunčeve svetlosti. Sunčeva aura je duga koja se satoji iz sedam boja: crvene, narandžaste,žute, zelene, plave,indigo i ljubičaste boje. Iako se ni za jednu boju ne može reći da je ,, dobra’’ ili ,, loša’’, pod nepovoljnim uslovima, neke boje mogu biti štetne po nas.

Boje utiču na nas više nego što mi mislimo. Različite boje pogađaju različite energetske centre u našem telu. Na primer, crvena stimuliše ljubavnu energiju; crvena i narndžasta pomažu u varenju; zelena je boja puna ljubavi, harmonije i mira, i stišava naš emocije; plava utiče na disanje; indigo je korisna za spokoj duha i pomaže u meditaciji. Jake i svetle boje stimulišu dok tople boje smiruju.

Naučna istraživanja pokazuju da boje utiču na ponašanje i psihu ljudi. Boje deluju na različite načine, i pošto smo svi različiti, svi mi vidimo boje na različite načine. Nije u pitanju samo kultura, način života i pol koji stoje iza razlika u našem viđenju boja; faktori kao što je geografska širina takođe igraju svoju ulogu. Dok nam je neka boja prihvatljivija, druga može biti manje privlačna našim unutrašnjim vibracijama. Sve zavisi od toga kakav nam je stav prema boji; ukoliko boja pozitivno utiče na nas, ona nam koristi i možemo je čak smatrati omiljenom bojom; sa druge strane, ukoliko boja utiče negativno na nas, mi saznajemo o njoj i pokušavamo da je izbegavamo. Takođe, svakog od nas pojedinačne boje asociraju na različite stvari.. Uzmimo, na primer, plavu boji. Kada kažemo plava, neki će zamisliti nebo, dok će neki zamisliti sliku azurno-plavog mora, a ostali zamišljaju boju mastila, ili možda šljivu.Čak i spektar plave boje sadrži različite nijanse. Plava boja neba iznad vrhova Karpata razlikuje se od plave boje iznad Jadranskog mora, i sigurno ćemo uočiti da je nijansa plave kada pogledamo nebo iznad Pariza drugačija od nijanse neba kada posmatramo nebo iznad Londona.I ne postoji sumnja da će percepcija plave boje biti  potpuno različita na Severnom i Južnom Polu. Kao i boja mora tako i boja okeana ima bezbroj nijansi plave boje, od najsvetlije azurno plave do najtamnije, tamno plave.

Takođe, akvamarin ima drugačiji ton plave boje od boje safira i tirkiza. Plava boja ima različite nijanse; na trenutke izaziva nežnost i romantiku poput cveta dan i noć a na trenutke usvaja dramatični duh irisa. Plava boja je boja neba, vode, duha, simbol kontemplacije i blaženstva.Plava boja ublažava bol, smiruje, hladi i leči.

Jedno se može reći za boje: jednostavno ih ,,osećamo’’. Pošto su boje vibracije koje osciliraju na višim frekvencijama koje ljudsko uho ne može da registruje, ne možemo ih ,,čuti’’. Nebo je plavo zato što molekuli vazduha rasturaju sunčevu svetlost. Bili mi svesni ili ne , boje deluju na nas vibracionim frekvencijama. Mi smo stalno izloženi bojama, kako u spoljšnjoj sredini ( u prirodi i gradu) tako i u unutrašnjoj sredini ( u našim domovima i na radnim mestima). Sve što nas okružuje je u boji : garderoba koju nosimo, ukrasi koje opažamo oko nas, nameštaj koji koristimo, automobili koje vozimo ili hrana koju jedemo. Čak i boja našeg veša utiče na nas. Tako da bi trebalo da uzmemo u obzir to da boje koristimo svrsishodno i promišljeno, naročito ako znamo o posebnim karakteristikama pojedinačnih boja i njihovim raznolikim dejstvima na ljutsku svest i potsvest. Na kraju, pažljiva metoda odabira boja nije ništa novo; ranije su naši preci bili upoznati sa posebnim dejstvima boja na ljude. I stari Egipćani i Grci su znali da požljivo i pametno koriste boje u svrhe lečenja.

Plava boja za spokojstvo

Eksperimenti koji su sprovedeni u raznim zemljama pokazali su da mnogi od nas misle da  neke boje izazivaju nervozu, dok nam druge na nas deluju umirujuće. Po drugoj podeli pravimo razliku između toplih i hladnih boja. Interesantna otkrića otkrivaju da u sobama okrečenim u plavo, ljudi podešavaju termoregulaciona uređaje tri stepena više nego oni koji postavljuju iste u sobama čiji su zidovi okrečeni u crveno. Plava boja se spatra pasivnom bojom jer ona snižava krvni pritisak i usporva rad srca i disanje. Naučnici objašnjavaju  promene u radu srca povezane sa plavom bojom različitim talasnim dužinama emitovanih elektromagnetnih talasa. Poseban uticaj plave boje se može videti u prenosu vazduha;dokazano je da su avionska sedišta plave boje korisna u suzbijanju mučnine. Plava boja nas poziva na odmor. Ona opušta našu dušu i smiruje eve naše emocionalne napade. Ona reguliše rad tiroidne žlezde, poboljšava proces lečenja, ublažava zapaljenje, i povećava proizvodnju belih krvnih zrnaca. Takođe nam pomaže u oslobađanju od nervoze i napetosti u vratnom delu, i u slučajevima nesanice ili poremećaja sna, plava boja omogućava bolje spavanje i brzo nas dovodi u carstvo snova. Zbog toga se preporučuje da se zidovi spavaće sobe kreče u plavo. Ali ako vaša soba nije okrečena u plavo, nemate potrebe da paničite i da žurite sa krečenjem; plava dekoracija i mali sobni asesoari će savršeno završiti posao: blava posteljina, nežno plave zavese, tamno plavi draperi, plavi prekrivač marama od fine tkanine stavljena preko noćne lampe da bi prigusila svetlost odgovaraju.

Kada čovek pronađe dobar put ka pravom cilju u svom životu, plava boja postaje prirodno zračenje njegove duše. U prvobitnoj Hrišćanskoj crkvi,plava boja je bila asocijacija za najuzvišenije stanje koje ljudska duša može da dostigne; u narodnoj simbolici plava boja je bila boja vernosti.

Pošto je plava boja takđe boja vode i  mi je automatski pripisujemo ovom elementu, ne oklevajte da se spustite u njene lekovite dubine svaki put kada to poželite. Okupajte se u vodi sa relaksirajućom kupkom nakon napornog dana, napornog posla, mentalne napetosti i iznurenosti, ili jednostavno kadgod vaša duša čezne za dalekim plavim horizontima. Odaberite odgovarajuću kupku sa plavom pigmentacijom, i zajedno sa blagim uljima, rastvorite plavu boju u vodi.

Glavno značenje plave boje je smirenost, mirnoća, opuštanje, ravnoteža i harmonija. Ona predstavlja žensku boju koja izražava sigurnost u majčinom telu.Plava boja je blaga, umirujuća, boja koja odobrovoljava, omekšava i hladi; vezana je svest i otkriva intuiciju i mišljenje. Plava boja je simbol vernosti, idealizma, čistoće,lakovernosti i slobode. U lečenju, plava boja je pogodna za ljude koji pate od nesanice, pošto ona blago deluje na nervni sistem, eliminiše grčrve, ublažava bol, utoljuje žeđ, zaustavlja krvarenje, i snižava telesnu temperaturu. Veoma je korisna u lečenju nemirne, rasejane i nepažljive dece.

Zlatno žuta boja

Žuta boja je najsvetlija od svih svetlih boja. Ona sija, okrepljuje, obogaćije,daje doplotu, razveseljava i daje slobodu. Žuta je blistava i optimistična boja. Onaj je boja radosti; ona čini srećnim svako mesto gde se koristi, donoseći sa sobom sunčevu svetlost i živahnost.Ova boja poboljšava rad i kreativnost, podstiče želju za poslom, i ima okrepljujuća i podsticajna dejstva. Žuta boja je simbol mudrosti i inteligencije, oštroumnost i predanost u procesu učenja. To je boja zadovoljstva, kreativnosti, mašte, i siguran lek protiv lošeg raspoloženja i nezadovoljstva. Žuta boja podstiče da stupamo u kontakt sa drugim ljudima, da se sećamo iskustva i utisaka, i budi u nama strast da učimo nove stvari. Svojim snažnim zračenjem, žuta boja stimuliše nerve, poboljšava pamćenje i jasnoću misli, i potpomaže nam u učenju.Žuta boja je boja koja inspiriše i zbog toga se često za nju kaže da je boja umetnika i kreativnih ljudi.

Žuta boja pomaže telu da se oslobodi tosičkih materija. Ona ublažava depresiju i regeneriše oštećeni nervni sistem, što dovodi do sreće i dobrog raspoloženja. To je boja prirode, oživljavanja, nade, mira i ravnoteže. Žuta boja je topla boja sa revitalizirajućim dejstvom. Ljudi koji vole ovu boju teže ka slobodi, dobrom raspoloženju i intelektualnom iskustvu. Žuta je takođe boja mudrosti, očinstva, i radoznalost. U njoj se ogleda želja da se živi slobodno bez nevolja i prepreka, žarka težnja za radostima i srećom u životu.

U lečenju, žuta boja se koristi zbog svojih laksativnih i diuretskih dejstva; korisna je za detoksikaciju tela, naročito u jetri, žučnoj kesii poremećajima crevnog trakta, i ima pozitivna dejstva u lečenju šećerne bolesti,konstipacije, infekcije i bolesti kože, kao i impotencije. Pošto ima korisna dejstva na nervni sistem, pre ispita je dobro posmatrati nešto žuto da biste se smirili i oslobodili ispitne groznice. Ljudi kojima je ova boja omiljena su raspoloženi i živahni,ponose se odličnim intelektom i pamćenjem, i poseduju visoko razvijenu percepciju. Oni nikada ne gube žar za učenje novih stvari. Oni su društveni i nemaju nikakve probleme u komunikaciji sa drugim ljudima, ali se ponekad dešava da precenjuju sebe. Zlatna boja vraća energiju i optimizam i stimuliše kreativnost. Zlatna boja je asocijacija za bogatstvo, raskoš, sjaj i sticanje. To je boja Centra, univerzalne ljubavi, visokih vrednosti, idealizma, i darežljivosti. Žuta boja pretače znanje u razumevanje, i pomaže nam da izadjemo na kraj sa osećanjima unutrašnje nesigurnosti.