Dezanol – dezinfekciona procedura

Dezinfekcija u domaćinstvima

Dezinfekcija se sprovodi brisanjem ili raspršivnjem DEZANOL-a, eventualno potapanjem. Napraviti DEZANOL rastvor u razmeri 1:1 sa običnom vodom i naneti na površine koje se tretiraju. Površine treba navlažiti ravnomerno. Za dezinfekciju veoma kontaminiranih površina kao i na ubuđalim površinama, upotrebljava se 1:1 koncentracija rastvora. Za dezinfekciju vazduha i površina, upotrebljava se dezinfekcija u spreju, uz pomoć mehaničkog raspršivača ili rotacionog aplikatora. Dezinfekciono sredstvo se ostavi da deluje dok se ne osuši. Igračke, sudovi i posteljina se potapaju u DEZANOL rastvor na 10 minuta pre pranja ili se DEZANOL dodaje u mašinu za pranje veša u proces pretpranja. Igračke i sudove ne treba ispirati vodom nakon dezinfekcije.

Dezinfekcija u zdravstvenim ustanovama

DEZANOL se koristi kao koncentrat za dezinfekciju površina u zdravstvenim ustanovama (podovi, površine, velike i male površine u sobama), dezinfekcija vazduha, dezinfekcija sudova, posteljine, igračaka, kreveta, ležajeva za pacijente u lekarskim ordinacijama.

Dezinfekcija se obavlja brisanjem, potapanjem u rastvor DEZANOL-a, raspršivanjem ili vaporizacijom pomoću rotacionog aplikatora.

Obavljanje dezinfekcije dezinfekcionim sredstvom DEZANOL u zdravstvenim ustanovama predstavljeno je u Tabeli br.1.

Površine/predmet koji se dezinfikuje

Dezinfekciona metoda

Koncentracija rastvora koja se primenjuje

Vreme izloženosti dezinfekcionom sredstvu

Podovi brisanje Rastvor 1:1

10 min.

Male površine, zidovi raspršivanje, brisanje Rastvor 1:1

10 min.

Vazduh / površine aerosol (rotacioni aplikator), raspršivanje u prostoru (vaporizer) Koncentrat

10 min.

Sanitarni čvorovi: WC šolje, tuš kabine, odvodi, lavaboi, slavine, kante za smeće brisanje, raspršivanje Rastvor 1:1

10 min.

Kreveti, kvake brisanje, raspršivanje Rastvor 1:1

10 min.

Toplomeri potapanje Koncentrat

10 min.

Igračke potapanje Koncentrat

10 min.

Toaletni pribor pacijenata potapanje Koncentrat

10 min.

Stono posuđe potapanje Koncentrat

10 min.

Posteljina dodatak pretpranju Koncentrat

10 min.

Frižideri brisanje Rastvor 1:1

10 min.

Vozila (vozila hitne pomoći) brisanje, raspršivanje Rastvor 1:1

10 min.

Radna obuća brisanje Rastvor 1:1

10 min.

Alati koji se upotrebljavaju za čišćenje, mobilni kontejneri za distribuciju hrane brisanje, raspršivanje Rastvor 1:1

10 min.

Obavljanje dnevnih sanitarnih mera brisanje, raspršivanje: aerosol Rastvor 1:1

10 min.

 

Dezinfekcija zdravstvenih ustanova pomoću rotacionog aplikatora

Uređaj  za  aerosol  dezinfekciju  u  zdravstvenim  ustanovama  se  sastoji  od rotacionog aplikatora sa diskom velike brzine (24000 obrtaja/min), koji je namešten na pokretnu  napravu  gde  se  takođe  nalazi  kontejner  sa   dezinfekcionim  rastvorom kapaciteta do 20 litara. Dezinfekciono sredstvo DEZANOL se  prerađuje u  fino disperzivno stanje sa česticama veličine 5 µm i periodično se ubacuje u vazduh u sobi, vozilu, itd.

Aerosol ispunjava ceo prostor i taloži se u obliku najfinijih kapljica po površinama objekta (zidovi, pod, nameštaj i inventar). Kapljice aerosola delimično isparavaju i na ovaj način ulaze u svaki otvor, mesta koja su teško dostupna i pukotine. Pored ovoga, aerosol metoda omogućava dezinfekciju vazduha u zatvorenim prostorijama i svih stvari smeštenih unutra. Nakon nanošenja nije neophodno pranje površina u prostorijama čistom vodom.

Dezinfekciona procedura pomoću rotacionog aplikatora:

Površine u prostorijama, nameštaj i vazduh se dezinfikuju na sledeći način:

1Isključiti ventilaciju i potpuno zatvoriti prozore i vrata. Takođe je neophodno pokriti električne utikače, električnu opremu i priključke, itd,. pre dezinfekcije rotacionim aplikatorom.
2Temperatura u prostoriji mora biti iznad 12° C, a relativna vlažnost najmanje 60%.
3Ukoliko je zapremina prostorije manja od 200 m³, rotacioni aplikator se postavlja na njenu sredinu kako bi se postigla ravnomerna dezinfekcija svih površina (zidova, plafona, poda, nameštaja i predmeta koji se nalaze u prostoriji). Ako prostorija ima oblik izduženog pravougaonika i njena zapremina je između 200 i 700 m³, potrebno je podeliti je na pola i izvršiti dezinfekciju oba dela pomeranjem naprave sa aplikatorom u toku procesa dezinfekcije u onaj deo koji još nije dezinfikovan. Korišćenje ove procedure ne utiče na količinu potrebnog rastvora. Ukoliko je zapremina prostorije veća od 700 m³, dezinfekcija se praktično izvodi upotrebom dve naprave sa obe strane. Nakon obavljene aerosol dezinfekcije, ventilacija se uključuje i prostorija se provetrava na uobičajen način otvaranjem prozora i vrata dezinfikovane prostorije.

Količina dezinfekcionog sredstva DEZANOL potrebnog za  dezinfekciju  prostorija navedena je u Tabeli br.2.

Tabela br.2: Potrošnja dezinfekcionog sredstva DEZANOL u odnosu na zapreminu prostorije

Zapremina prostorije u m3 30 50 70 100 150 200 250 300 350 400
Potrošnja dezinfekcionog rastvora u litrima

1

1,5

2

2,5

3

5

7

7,5

9

10
Trajanje dezinfekcije u minutima

3

4,5

6

7,5

9

15 21 22,5 27 30

Nacionalni istraživački centar za dezinfekciju i sterilizaciju