Aqvital – princip rada

Princip rada AQVITAL sistema leži u fizičkoj aktivaciji pijeće vode magnetnim i električnim poljima delimičnim odvajanjem jona. Ovo se postiže u odvojenim komorama i preciznom kompjuterski kontrolisanom voltažom i strujom koja zavisi od hemijskog sastava vode.
Kroz fizička polja, veličinu i raspored ( organizaciju ) unutrašnjih grupa, voda se menja a njihova energija se povećava. Povećava se broj malih grupa sa većom energijom i potencijalom.
Rad celog uređaja kontroliče kompjuter. Pored kvaliteta finalnih proizvoda, kompjuter takođe kontroliše vreme koje je potrebno da se uređaj remontuje. Nije potrebno dodatno održavanje uređaja. Voda se prerađuje da bi se iz nje eliminisalo sledeće: moguće bakterije i virusi, hlor, loš miris, teški metali, organske materije i pesticidi kao i preterana količina minerala. Prerađena voda sadrži potrebne količine minerala i ispunjava sve zahteve Slovačkih i Evropskih propisa o vodi za piće.