Aquaenzym – princip rada

AQUAENZYM® je biološki aktivna mešavina 4 vrste enzima (lipaze, proteaze, amilaze i hemiceluloze), sa visokim dejstvom razgradnje i fragmentacije organskih jedinjenja (životinjske i biljne masti, skrob, ugljeni hidrati, fekalije, celuloza) na lake masne kiseline, jedinjenja sa ostatkom ugljenika i glicerol, koji se onda jednostavno razgrađuju biološkim procesom prečišćavanja.

Momentalno vezuje nečistoće (može se upotreljavati u fabrikama, za tekuću vodu).
Predstavlja prednost za postrojenja koja rade bez prestanka.

  • usled njegovog dejstva stvaranje neprijatnih mirisa se znatno smanjuje
  • pogodan je za održavanje kanalizacije i sprečavanje njenog začepljenja
  • takođe   se   koristi   za   smanjivanje  zapremine   taloga   i   količine   masti, razvodnjavanje septičkih jama, razbijanje takozvanog ‘masnog čepa’ u septičkim jamama, za prelivne sudove
  • značajno  smanjuje  parametre  otpadnih  voda  (COD  –  kiseonik  iz  hemijske industrije, BOD – kiseonik iz biohemijske industrije, masti, nerastvorena čvrsta tela, ekstrahovana čvrsta tela …)

Upotreba ovog proizvoda omogućava da otpadne vode postignu vrednosti određene propisima. Navedeni način tretiranja vode ne izaziva problem u postrojenjima za preradu otpadnih  voda  gde   enzimi  poboljšavaju  karakteristike  odvajanja  aktivnog  mulja  i smanjuju mogucnost stvaranja  fibrozne  buđi i poboljšavaju biocenozu. Čvrsta tela se kreću na gore i voda se bolje razdvaja u sedimentnom ostatku.
Otpadne vode iz proizvodnje, usled primene ovog enzimskog preparata, dobijaju kvalitet
koji se zahteva odgovarajućim propisima. Poboljšava biocenozu. Postrojenja za preradu otpadnih voda bolje razgrađuju biološki fosfor, a vrednost kiseonika na izlazu iz hemijske industrije ispunjava zahteve specifikacije.

Proizvod se upotrebljava u industriji za pakovanje mesa, mlekarama, postrojenjima za fermentaciju, industriji za preradu i konzerviranje mesa (ribe, voća i povrća), pekarama, postrojenjima za zamrzavanje, klanicama i drugim oblastima gde se stvaraju otpadne vode sa visokim sadržajem organskih jedinjenja.

Ne upotrebljavati zajedno sa hemijskim sredstvima i sredstvima za dezinfekciju!

AQUAENZYM® je sa mikrobiološkog stanovišta bezbedan. Ne sadrži fekalne i fekalno koliformne bakterije i salmonelu. Biološki je potpuno razgradiv, bezopasan za okolinu, ne uništava cevovode niti armature, nije otrovan.

ENZIM JE KATALIZATOR KOJI OMOGUĆAVA REAKCIJU RAZDVAJANJA.

Proizvođač – kompanija AQUASYSTEM, s.r.o. poseduje EN ISO 9001:2001/ EN ISO 9001:2000 za proizvodnju enzimskog sredstva AQUAENZYM®
PROIZVOD  AQUAENZYM® JE ZAŠTIĆEN ZAŠTITNIM ZNAKOM.
Sastojci koji se nalaze u sredstvu AQUAENZYM® su odobreni za takozvanu BAT tehnologiju – (Best Available Technology) Najbolju Raspoloživu Tehnologiju i ispunjavaju zahteve Evropskog standarda IPPC.